Uncategorized

十一月 28, 2018

2018聖誕填色比賽

讓小朋友發揮創意,繪出屬於自己風格的聖誕圖畫~ 29/11(四) 15:30後可以到中心拎原稿參賽啦!
十一月 10, 2018

2018年11月潮食親子工作坊(潮洲菜式系列)

教授製作經典潮洲美食,包括:方魚肉碎泡飯 及 反沙芋頭,好味又好玩~
十月 11, 2018

2018康城萬聖節狂歡派對

十月 6, 2018

9-12月創意科藝課程

十月 4, 2018

9-12月體育課程

十月 2, 2018

中心9-12月課程及活動通訊

九月 24, 2018

2018中秋節快樂!

九月 24, 2018

2018年10月Ms Ma 團隊系列(學前班)

  MB間腦元素 學前適應預備班(分離班)詳情請按此 專注力恆常班 詳情請按此
九月 24, 2018

2018年10月Ms Ma 團隊系列(Playgroup試堂)